icon-travel icon-gss icon-fit icon-fitness icon-whats-hot icon-ramadan icon-whats-new icon-kid icon-service icon-activity icon-eat icon-massage icon-beauty icon-gift icon-e_shop icon-swipe

1 Mont KiaraSO Stretch

5.0
6 faves
3 offers


Address Location

Lot L2-13, 2nd Floor, 1 Mont Kiara Mall, Kompleks, No. 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur.

Company Information